Rekrutacja 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkoli na nowy rok szkolny 2017/2018
rozpocznie się 19 kwietnia 2017

Rodzice zobowiązani są wypełnić "Kartę zgłoszenia" na stronie bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Data

Etap rekrutacji oraz czynność rodzica/prawnego opiekuna

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

10 kwietnia

18 kwietnia

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

19 kwietnia

godz. 12.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

19 kwietnia

godz. 12.00

4 maja

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

19 kwietnia

godz. 12.00

5 maja

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanym  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

18 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

18 maja

godz. 14.00

25 maja

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29 maja

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 29 maja

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie.

 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

26 czerwca

godz. 15.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

26 czerwca

godz. 15.00

1 lipca

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

26 czerwca

godz. 15.00

3 lipca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanym  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

7 lipca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

7 lipca

godz. 14.00

12 lipca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

14  lipca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 14 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

 

Artykuły powiązane

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...